Nội dung webinar & tài liệu

Ghi hình 2 talkshow kéo dài 240 phút và 1 bộ tài liệu hỗ trợ cho các ghostwriter mới

 • 1

  Giới thiệu

  • Giới thiệu diễn giả

 • 2

  Talk 1: Hiểu đúng về nghề ghostwriting

  • Lịch sử và bối cảnh phát triển nghề ghostwriting ở Việt Nam và trên thế giới

  • Định nghĩa về "ghostwriting" và "ghostwriter"

  • Khách hàng của ghostwriter là ai?

  • Thể loại nội dung dành cho Ghostwriter

  • Thu nhập và cơ hội của ghostwriter

  • Q&A

  • Câu chuyện "làm ma" của Linh Phan

  • Những lý do để trở thành ghostwriter

  • Đạo đức nghề nghiệp của ghostwriter

  • Q&A

  • Món quà đặc biệt dành cho ghostwriter

  • Điều kiện cần và đủ để trở thành ghostwriter

  • Q&A

  • Những lợi ích khi làm ghostwriter

  • Những khó khăn khi làm ghostwriter

  • Sự khác biệt giữa Ghostwriter và Freelance Writer

 • 3

  Talk 2: Tìm kiếm & làm việc với khách hàng ghostwriting

  • Lộ trình phát triển cho một ghostwriter, từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp

  • "Tay ngang" có thể làm được ghostwriter không?

  • Q&A

  • Tìm kiếm khách hàng và cách giới thiệu dịch vụ

  • Kết nối với khách hàng và nhận được sự giới thiệu

  • Cách chào giá và tính thù lao

  • Quy trình thanh toán

  • Hiểu biết và kinh nghiệm về xuất bản

  • Q&A

 • 4

  Bộ tài liệu cho Ghostwriter mới bắt đầu

  • 1. Bộ câu hỏi phỏng vấn trước khi viết chấp bút sách

  • 2. Bộ câu hỏi phỏng vấn khi viết chấp bút cho các nội dung trên MXH

  • 3. Đề xuất xuất bản sách