Nội dung khóa học

 • 1

  Mở đầu

  • Giới thiệu khóa học

 • 2

  Phần 1. Tại sao bạn viết sách?

  • Bài 1. Để lại một di sản hay hoàn thành một tâm nguyện?

  • Bài 2. Gợi cảm hứng cho người khác hay nâng cao uy tín?

  • Bài 3. Tìm kiếm khách hàng mới hay kiếm tiền?

 • 3

  Phần 2. Sản xuất nội dung và viết sách như thế nào?

  • Bài 4. Viết cho ai, viết về điều gì?

  • Bài 5. Những hiểu biết cơ bản cần có khi viết sách

  • Bài 6. Tự viết hay tìm người chắp bút?

  • Bài 7. Tự biên tập và hiệu đính

  • Bài 8. Thiết kế bìa và các phần quan trọng khác

 • 4

  Phần 3. Xuất bản và tiếp thị

  • Bài 9. Xuất bản

  • Bài 10. Tiếp thị sách

 • 5

  Phần cuối

  • Bí quyết cuối cùng

Giảng viên

Linh Phan

Author/Coach

Linh có 15 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực Truyền thông Tiếp thị. Sau khi chuyển tới Nauy, Linh theo học thêm lĩnh vực Tâm lý học Trẻ em và trở thành Certified Parent Coach từ 2019. Song song với việc chia sẻ các kiến thức về Child Development/Parenting, Linh làm cố vấn cho nhiều dự án liên quan tới Truyền thông tiếp thị và Sáng tạo nội dung. Từ năm 2017 tới nay, Linh là tác giả và đã xuất bản 7 cuốn sách, là dịch giả và cây viết tự do chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Làm cha mẹ & Freelance business. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Linh tại website cá nhân linhphan.co!

Social proof: reviews

5 star rating

Cám ơn Linh đã dành thời gian chia sẻ khoá học viết sách bổ ích nhé!

Nguyên Thanh