Giảng viên

Linh Phan

Writing & Freelance Coach/Parenting Expert

Linh có 15 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực Truyền thông Tiếp thị tại Việt Nam & Châu Âu. Sau khi chuyển tới Nauy năm 2014, Linh theo học thêm lĩnh vực Tâm lý học Trẻ em và trở thành Parent Coach chuyên nghiệp từ 2019. Song song với việc chia sẻ các kiến thức về Child Development/Parenting, Linh làm cố vấn cho nhiều dự án liên quan tới Truyền thông tiếp thị và Sáng tạo nội dung. Từ năm 2017 tới nay, Linh là tác giả và đã xuất bản 7 cuốn sách, là dịch giả và cây viết tự do chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Giáo dục, Làm cha mẹ, Kỹ năng và Marketing. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Linh tại website cá nhân linhphan.co hoặc follow các bản tin chuyên môn của Linh là Freelance to Freedom (linhphan.substack.com) hoặc Raised Gentle (raisedgentle.stubstack.com).

Đăng ký nhận email từ Linh!